ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

"Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Σπηλαίου Λιμνών. Πρόκειται για μόνιμη έκθεση που σχεδιάστηκε ακολουθώντας τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας."

 

Tο Σπήλαιο των Λιμνών προσεγγίζεται σφαιρικά, ως γεωλογική γεωμορφή , ως αρχαιολογική και παλαιοντολογική θέση, ως τόπος έρευνας, εξερεύνησης και τουριστικής ανάδειξης, αλλά κυρίως ως τμήμα του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού, από το οποίο επηρεάζεται και  ως μέρος του οποίου εξελίσσεται στη διάρκεια μερικών εκατομμυρίων ετών.

 Το σπήλαιο αποτελεί μνημείο της φύσης και το σύνολο των χαρακτηριστικών του, εξετάζεται αντίστοιχα μέσα από πολλαπλές επιστήμες και κλάδους αυτών, όπως η γεωλογία/σπηλαιολογία, η παλαιοντολογία, η αρχαιολογία, η παλαιοανθρωπολογία, η βοτανική και η ζωολογία. Στόχος είναι το σπήλαιο των Λιμνών να αποτελέσει αφορμή για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των στοιχείων (βιοτικών και αβιοτικών) της φύσης και της ανάγκης για ομαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον . Προάγεται έτσι η βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και η συνεργασία των τοπικών φορέων με την επιστημονική κοινότητα.
Ο μουσειογραφικός σχεδιασμός  και η διαχείριση των στοιχείων φωτισμού διαμορφώνει όχι μόνο ένα ελκυστικό μουσειακό περιβάλλον, αλλά και έναν χώρο απόλυτα εναρμονισμένο στην εκθεσιακή αφήγηση. Η περιήγηση στην έκθεση συνδυάζει τις εναλλαγές πληροφοριών με τις εναλλαγές τεχνικών φωτισμού και ενίσχυσης και επαύξησης του περιβάλλοντος, σε διαρκή διασύνδεση με το σπήλαιο.

Σχεδιασμός, διαχείριση και εφαρμογή στοιχείων φωτισμού
Η ανάπτυξη της έκθεσης πραγματοποιείται με πολλαπλά εποπτικά μέσα στα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχα ποικίλες τεχνικές χρήσης στοιχείων φωτισμού, από τα συνήθη φωτιστικά σώματα εκθεσιακών χώρων ως την ένταξη ψηφιακών προβολών επαύξησης του πολυδιάστατου εκθεσιακού περιβάλλοντος.

  • Ετερόφωτες και αυτόφωτες επιφάνειες. Διαμόρφωση θέσεων διαφορετικού ύφους α) με στοχευμένο, εστιασμένο φωτισμό σημειακών πηγών, β) με διάχυτο φωτισμό μέσω επιφανειών με εσωτερικές πηγές φωτισμού και γ) με τον φωτισμό ψηφιακών προβολικών συστημάτων.
  • Στατική και κινούμενη εικόνα. Στατικές γραφιστικές συνθέσεις αυτόφωτες ή ετερόφωτες, εναλλάσσονται με ψηφιακές προβολές. Το εκθεσιακό περιβάλλον επαυξάνεται με τη χρήση, είτε επαναλαμβανόμενων, είτε διαδραστικών ψηφιακών προβολών που συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν με τον επισκέπτη.
  • Spatial Augmented Reality. Εφαρμογή της τεχνικής της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας (SAR). Πρόκειται για επαυξημένη πραγματικότητα (AR) που περιλαμβάνει την προβολή ψηφιακών αντικειμένων ή εικόνων μέσω νέων προβολικών συστημάτων, σε επιφάνειες του πραγματικού κόσμου, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπειρία και η αλληλεπίδραση του χρήστη με το πραγματικό περιβάλλον και τα εκθέματα.

Στην συγκεκριμένη έκθεση η συνεργασία των διαδραστικών προβολών με τον εκθεσιακό φωτισμό δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον εμβύθισης (immersive environment), όπου η μεταβαλλόμενη ατμόσφαιρα προσελκύει τους επισκέπτες και τους κρατά το ενδιαφέρον.
Επιπρόσθετα, η παροχή ακουστικών και οπτικών περιγραφών δημιουργεί πιο προσβάσιμες εμπειρίες, διεγείροντας πολλαπλές αισθήσεις, καθιστώντας έτσι τους χώρους του μουσείου πιο προσιτούς και ελκυστικούς σε επισκέπτες με αναπηρία.


Καινοτομία / Πρωτοτυπία
Στη νέα μόνιμη έκθεση του Σπηλαίου των Λιμνών:

  • Αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά και οι ιστορίες που αφορούν το σπήλαιο με πολλαπλά εποπτικά μέσα.
  • Χρησιμοποιούνται ποικίλες πηγές φωτός, εντάσσοντας τις ψηφιακές προβολές στην ενίσχυση και επαύξηση του εκθεσιακού περιβάλλοντος.
  • Εφαρμόζονται τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και αλγόριθμοι μηχανικής όρασης για την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες.
  • Χρησιμοποιείται τεχνολογία υψηλού επιπέδου, χωρίς να είναι αυτοσκοπός η προβολής της.
  • Οι ψηφιακές προβολές σχεδιάστηκαν νοηματικά, χωρικά και γραφιστικά, προγραμματίστηκαν και εγκαταστάθηκαν κατάλληλα, ώστε να αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης, απόλυτα ενταγμένο στην εκθεσιακή αφήγηση.
  • Η εκθεσιακή εμπειρία είναι πολυαισθητηριακή και προσβάσιμη σε όλους, με το κοινό να συμμετέχει στην εκθεσιακή αφήγηση.