ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

"Η υγρασία στο σπήλαιο είναι σε υψηλά επίπεδα και εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και την εσωτερική κυκλοφορία του αέρα (μέγιστη υγρασία 96,3%, ελάχιστη 71,3%)".

Σταλακτίτες και διαδοχικές λίμνες στο δεύτερο τμήμα του σπηλαίου

Από την έρευνα των τελευταίων ετών, του γεωλόγου Δρ. Β. Γιαννόπουλου, διαπιστώθηκαν τα εξής:

θερμοκρασία: Οι μετρήσεις θερμοκρασίας, σε διάφορα σημεία του σπηλαίου, έδειξαν ότι αυτή επηρεάζεται από την εξωτερική θερμοκρασία, παραμένει όμως σε χαμηλά και στενά όρια (μέγιστη θερμοκρασία 17,05 °C, ελάχιστη 12,33 °C).

Υγρασία:
Η υγρασία στο σπήλαιο είναι σε υψηλά επίπεδα και η απόλυτη τιμή της εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και την εσωτερική κυκλοφορία του αέρα (μέγιστη υγρασία 96,3%, ελάχιστη 71,3%).
Διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο: Οι τιμές των αερίων είναι σε φυσιολογικά, για το σπήλαιο, πλαίσια και οι μικρές διακυμάνσεις τους εξαρτώνται από τον αριθμό των επισκεπτών γι'αυτό η ροή των ατόμων και η διάρκεια παραμονής τους πρέπει να ελέγχονται από ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.

Βιολογία:
Έχουν εντοπιστεί πέντε είδη νυχτερίδων που καταφεύγουν στο βάθος όταν το σπήλαιο λειτουργεί και κυκλοφορούν ελεύθερα τις άλλες ώρες από το φυσικό στόμιο.

Με μετρήσεις που καταγράφονται επί 24ώρου βάσεως μέσα στο σπήλαιο μέσω τεσσάρων υπολογιστικών σταθμών έχει παρατηρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία σε όλη τη δίοδο του σπηλαίου.
Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τους υποσταθμούς μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράδειγμα μετρήσεων

Θερμοκρασία από 16,1 oC έως 17 oC

Θερμοκρασία νερού 13,1 oC

Υγρασία από 75,6 % έως 90,4 %

Πίεση από 925,7 mb έως 925,8 mb

CO2 από 300 ppm έως 450 ppm

O2 από 19 % έως 19,5 %

Εξωτερική θερμοκρασία 20,7 oC

Εξωτερική υγρασία 46,5 %

Εξωτερική πίεση 925,8 mb