ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10 Μαρτίου 2020, 7:06 pm

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Σπηλαίου Λιμνών του Δήμου Καλαβρύτων

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ" προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Πληροφόρησης Σπηλαίου Λιμνών του Δήμου Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 334.341,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή pdf:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ