Η αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου συνεχίζετε για το διάστημα 2 εβδομάδων.

7 Μαρτίου 2020, 11:32 am

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Λοίμωξη από το νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την αναστολή της λειτουργίας μουσείων, επεκτείνονται για διάστημα 2 εβδομάδων.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ