Αναφορες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου προέρχεται από την έκδοση του οδηγού
"Το σπήλαιο των Λιμνών"
που έγινε απο το Υπουργείο Πολιτισμού
και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας τον Σεπτέμβριο του 2002.

Κείμενα και γενική επιμέλεια: Β. Βασιλοπούλου

Φωτογραφίες: Γ. Αβαγιανός - Γ. Μαραβέλιας

© Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας & οι συγγραφείς

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων και φωτογραφιών χωρίς την άδεια των δικαιούχων.

 

 

Η κατασκευή του ιστότοπου έγινε απο την PROTOTYPO.GR
Τεχνική επιμέλεια έργου: Μπέτσος Σωτήρης